Điều tuyệt vời nhất là được chăm sóc cây xanh
Điều tuyệt vời nhất là được chăm sóc cây xanh
Tôi luôn tự hào vì nghề làm cây cảnh
Tôi luôn tự hào vì nghề làm cây cảnh
Chăm sóc cảnh quan tuy vất vả nhưng tôi vẫn yêu thích
Chăm sóc cảnh quan tuy vất vả nhưng tôi vẫn yêu thích
Cảm thấy có duyên với nghề cây cảnh
Cảm thấy có duyên với nghề cây cảnh
Ở bên cây nhiều để rồi nghiện cây, nghiện đi làm
Ở bên cây nhiều để rồi nghiện cây, nghiện đi làm
Trẻ trung hơn khi làm việc tại Tầm Nhìn Châu Á
Trẻ trung hơn khi làm việc tại Tầm Nhìn Châu Á
Lấy lòng khách hàng bằng chính tay nghề
Lấy lòng khách hàng bằng chính tay nghề
Ai nói người trẻ không làm được nghề này
Ai nói người trẻ không làm được nghề này
Hạnh phúc từ những mầm cây
Hạnh phúc từ những mầm cây
TOP