Sản phẩm sạch, an toàn với môi trường và sức khỏe con người

Chăm sóc cảnh quan Tôn chỉ của công ty là Phát triển bền vững, dựa trên các giá trị mang lại cho con người và xã hội. Công ty rất coi trọng giá trị an toàn, bảo vệ sức khỏe, thân thiện với môi trường qua việc áp dụng những nguyên tắc sản xuất, hoàn thiện sản phẩm cây xanh như sau:

- Cây xanh thải loại được băm và ủ với men vi sinh để chế tạo thành nguồn phân hữu cơ tái sử dụng cho vườn ươm
- Cây không đủ tiêu chuẩn được giâm, chiết để tạo thành nguồn cây trồng miễn phí cho/tặng những khu vực cảnh quan công cộng hoặc những sự kiện môi tường
- Tái sử dụng toàn bộ chậu nhựa dùng làm bầu ươm cây
- Tuyệt đối không thải rác nilong và các rác thải độc hại hoặc rác thải mang mầm sâu bệnh
- Tuyệt đối sử dụng chế phẩm sinh học hữu cơ (phân bón, thuốc trừ bệnh) cho tất cả cây xanh nội thất, an toàn cho sức khỏe người sử dụng

Ngoài ra, Tầm Nhìn Châu Á còn tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường:
- Tích cực tham gia nhiều sự kiện ủng hộ môi trường, nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của các đơn vị, hiệp hội
- Đóng góp và tài trợ những chương trình, sự kiện bảo vệ môi trường
- Tổ chức nhiều sự kiện lan tỏa ý thức môi trường và cộng đồng
- Truyền thông, đào tạo nội bộ về những giá trị phát triển bền vững cho toàn bộ nhân viên công ty