Sản phẩm sạch, an toàn với môi trường và sức khỏe con người

Tầm Nhìn Châu Á cam kết cung cấp sản phẩm cây cảnh an toàn cho các khách hàng, dựa trên những tiêu chuẩn sau:
 • Áp dụng quy trình sử dụng cây xanh khép kín, không thải rác ra môi trường
 • Cây thải được băm và ủ với men vi sinh để chế tạo thành nguồn phân hữu cơ tái sử dụng cho cây xanh
 • Cây không đủ tiêu chuẩn được giâm, chiết để tạo thành nguồn cây trồng miễn phí cho/tặng những khu vực cảnh quan công cộng hoặc những sự kiện môi tường
 • Tái sử dụng toàn bộ chậu nhựa dùng làm bầu ươm cây
 • Tuyệt đối không thải rác nilong và các rác thải độc hại hoặc rác thải mang mầm sâu bệnh
 • Tuyệt đối sử dụng chế phẩm sinh học hữu cơ (phân bón, thuốc trừ bệnh) cho tất cả cây xanh nội thất, an toàn cho sức khỏe người sử dụng

Tầm Nhìn Châu Á tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường
 • Tích cực tham gia nhiều sự kiện ủng hộ môi trường, nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của các đơn vị, hiệp hội
 • Đóng góp và tài trợ những chương trình, sự kiện bảo vệ môi trường
 • Tổ chức nhiều sự kiện lan tỏa ý thức môi trường và cộng đồng
 
 •             
       
TOP