Hạnh phúc từ những mầm cây


Công việc hàng ngày của tôi là tạo nên những chậu cây thật đẹp để chuyển đến cho khách hàng. Đã từng làm nhiều công việc nhưng chỉ đến khi làm công việc này thì tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trong công việc. Những mầm cây khỏe mạnh tươi tốt truyền cho tôi niềm hi vọng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ đơn giản thế này, đôi tay mình tạo ra những mầm sống xanh, những mầm sống bé nhỏ chỉ cần chút nước, chút nắng mà lớn lên phát triển mạnh mẽ thế, con người có bao nhiêu thứ tốt đẹp xung quanh nâng đỡ, hãy nhìn mầm cây mà học tập, vươn lên trong cuộc sống này.

Đặng Thị Hạnh
Nhân viên kỹ thuật vườn

Thông tin khác