+ Sản phẩm « Sản phẩm thiết kế « Chậu cây thông điệp

Chậu thông điệp 7
Ngoài ý nghĩa trang trí bàn làm việc, tạo không gian xanh, làm trong lành không khí, chậu cây mang thông điệp được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau của doanh nghiệp.
Chậu cây in thông điệp có thể được dùng để nhắc nhở nhiệm vụ, phong trào ngắn hạn hay ​ định hướng, đào tạo văn hóa công ty, tinh thần trách nhiệm, cổ vũ tư duy tích cực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến nhân viên, 

Tel: 090 622 5503

TOP