+ Sản phẩm « Sản phẩm thiết kế « Cây xanh phong thủy

Khung cây ziczac lớn
Khung cây đóng thủ công từ sắt, gỗ tự nhiên, có 5 vị trí đặt chậu cây.
Khung cây này dùng để đặt đồng bộ 5 chậu cây có màu sắc, tính chất, đặc điểm tương ứng ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tượng trưng cho sự cân bằng, ổn định, vững chắc.
Khung cây đóng thủ công từ sắt, gỗ tự nhiên, có 5 vị trí đặt chậu cây.
Khung cây này dùng để đặt đồng bộ 5 chậu cây có màu sắc, tính chất, đặc điểm tương ứng ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tượng trưng cho sự cân bằng, ổn định, vững chắc.

Tel: 090 622 5503

TOP