+ Sản phẩm « Cây cảnh « Chậu cây đặt phòng làm việc

Chậu cây kết hợp
Xuất xứ Asian vision
Chậu cây ghép kết hợp đa dạng các loại cây, tạo thành một tổng thể chậu cây hài hòa, tràng sức sống
Phong cách rừng nhiệt đới
Chậu cây ghép kết hợp đa dạng các loại cây, tạo thành một tổng thể chậu cây hài hòa, tràng sức sống
Phong cách rừng nhiệt đới

Tel: 090 622 5503

TOP