Cây Lim Xẹt

Tên khoa học Peltophorum pterocarpum
  • Đặc điểm
Cây có tên khác là Muồng Hoa Vàng. Cây gỗ trung bình, tán lá xoè rộng, phân cành thấp. Lá kép lông chim, màu xanh nhạt. Cụm hoa chuỳ, hoa vàng nở rộ, xếp thưa màu vàng sáng. Quả đậu, dẹt.

Thông tin khác