Chậu cây in thông điệp, món quà truyền thông độc đáo

Chậu cây in thông điệp, món quà truyền thông độc đáo

Một chậu cây xanh bản thân nó đã mang một thông điệp tốt đẹp của thiên nhiên, sụ sống, môi trường và cái đẹp. Sử dụng chậu cây xanh mà trên chậu có in một thông điệp nhằm mục dích truyền tải thông tin, mong muốn đến cho người nh ...

chi tiết