Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Tầm Nhìn Châu Á đưa ra QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM cây xanh và phụ kiện gồm 5 tiêu chí. Quy chuẩn này được công ty đưa vào hợp đồng dịch vụ, và là điều khoản cam kết, đảm bảo thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ.

QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÂY XANH VÀ PHỤ KIỆN: 
 
1. SẠCH Lá, bề mặt chậu cây, chậu cây, đĩa, kệ , khung, giá,
sàn nhà quanh chậu cây SẠCH
2. VỪA ĐỦ Hạt popper rải đều, vừa đủ,
Lượng đất/giá thể vừa đủ
3. ĐỒNG BỘ Chậu và đĩa đồng bộ
Khung giá và chậu cây đồng bộ (cùng kích thước)
Sắp xếp đồng bộ loại chậu, cây
4. CÂN ĐỐI Dáng cây trồng cân đối
Kích thước khóm cây và chậu cân đối
Kích thước chậu cây và vị trí cân đối
Tem dán cân đối
Kê xếp cân đối, xoay mặt đẹp ra ngoài
5. ĐÚNG VỊ TRÍ Tem đúng vị trí
Đặt cây đúng vị trí