Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Tầm Nhìn Châu Á đưa ra tiêu chí chất lượng sản phẩm và nhân sự cung ứng dịch vụ rất rõ ràng và minh bạch để khách hàng có thể dễ dàng giám sát và đánh giá, cụ thể như sau:

1. QUY CHUẨN THỰC HIỆN CHĂM SÓC CẢNH QUAN
 
1. SẠCH Thảm cỏ, đường dạo, cây bụi, cây diềm, chậu, khung, giá, dụng cụ lao động sạch (KHÔNG: lá khô, cây hỏng, rác, cây sâu bệnh)
2. VỪA ĐỦ
  • Nước tưới vừa đủ
  • Phân bón vừa đủ
3. ĐÚNG
  • Cắt tỉa đúng thời hạn: thảm cỏ, cây diềm, cây bụi, cây bóng mát (lá già)
  • Cắt tỉa đúng kỹ thuật: thảm cỏ, cây diềm, cây bụi, cây bóng mát (lá già)
4. KIỂM SOÁT NGUY CƠ
  • Sâu bệnh
  • Tác hại của thời tiết
  • Các nguy cơ có thể tác động xấu đến cảnh quan
5. AN TOÀN
  • Mang bảo hộ đầy đủ
  • Thao tác an toàn cho bản thân và xung quanh

2.  QUY CHUẨN CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT:
Nhân viên kỹ thuật của công ty được tuyển chọn và đào tạo kỹ càng với 5 tiêu chuẩn: HÌNH THỨC, Ý THỨC, KỸ NĂNG, THAO TÁC, NĂNG LỰC TIẾN BỘ.
Hai Quy chuẩn này được công ty đưa vào hợp đồng dịch vụ, và là điều khoản cam kết, đảm bảo thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ. Công ty thực hiện cam kết trên bằng một quy trình kiểm soát chất lượng rất chặt chẽ.