Trẻ trung hơn khi làm việc tại Tầm Nhìn Châu Á

05/11/2017 | 20 lượt xem

Ngoài những giờ làm việc với cây cối, các buổi đào tạo, thi nghề, họp hành… khiến mình hiểu rằng nghề nào cũng có cái hay của nó. Tay quen chưa đủ, còn cần làm tốt hơn nữa, hướng đến sự hoàn thiện.