DỊCH VỤ CÂY CẢNH TẦM NHÌN CHÂU Á - KHÔNG GIAN XANH - VĂN PHÒNG ĐẸP - KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH - LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Tag: cây Sanh

caycanhdepsanh

Sanh (165,000đ – 500,000đ/tháng)

Cây Sanh (cây thế)      Cây gỗ lớn có thể trồng làm cây bóng mát, hiện nay thường được trồng làm cây bonsai. Cây có nhiều rễ khí sinh nhỏ mọc dài và có mủ. Thân màu xám. Cây thường xanh. Lá xanh bóng ở mặt trên. Phiến lá mỏng không có lông, lá

Chi tiết