Ở bên cây nhiều để rồi “nghiện” cây, “nghiện” đi làm

05/11/2017 | 12 lượt xem

Đến đợt phải về quê dài ngày, tự dưng lại nhớ cảm giác đi bảo dưỡng cây với đồng nghiệp, những buổi làm ngoài giờ đói meo nhưng cuối giờ khách hàng cảm ơn và nhận xét tốt, cả những hôm về muộn nổi hứng tự liên hoan với đồng nghiệp…