Ở bên cây nhiều để rồi “nghiện” cây, “nghiện” đi làm

05/11/2017 | 338 lượt xem

Tất cả những chậu cây xanh – sạch – đẹp đang nằm trong văn phòng của bạn đều đã qua bàn tay chăm sóc của chúng tôi. Trồng thêm một chậu cây là người làm vườn như tôi có thêm một niềm vui sống.

Đến đợt phải về quê dài ngày, tự dưng lại nhớ cảm giác đi bảo dưỡng cây với đồng nghiệp, những buổi làm ngoài giờ đói meo nhưng cuối giờ khách hàng cảm ơn và nhận xét tốt, cả những hôm về muộn nổi hứng tự liên hoan với đồng nghiệp…

– Chị Mai, nhân viên kỹ thuật vườn –