Cây Lan Tuyết đặt trong khung gỗ

cay-lan-tuyet-trong-khung-go

Khóm cây Lan tuyết đặt trong khung gỗ màu tự nhiên

KT khung gỗ: 60x60x180cm