Tiểu Trâm

Tên khoa học: Arecaceae
Xuất xứ: Châu Á
Ứng dụng:

Cau Tiểu trâm có thể trồng thành bụi nhỏ trong sân vườn, trồng thành chậu nhỏ bày trên bàn, hoặc thành các chậu lớn trang trí nội thất.

Giá: 50 - 150k VND
Cau Tiểu Trâm ưa bóng mát, ưa nước trung bình, phát triển kích thước bình thường trong điệu kiện chăm sóc thuận lợi
xem thêm
xem thêm