Khung sắt uốn nghệ thuật đặt chậu cây

Tên khoa học:
Xuất xứ:
Ứng dụng:

Khung sắt được Tầm Nhìn Châu Á thiết kế cho các sảnh, hành lang, góc phòng dài và hẹp, có giá đỡ đặt các chậu cây cùng kích thước, có thể cùng loại hoặc khác loại cây.

Giá: 50 - 150k VND
xem thêm
xem thêm