Cây Vàng Anh

Tên khoa học: Codieaum Variegatum
Xuất xứ:
Ứng dụng:

Trang trí cảnh quan, sân vườn

Giá: VND

Cây Vàng Anh còn có tên là Cô Tòng. Cây Cô Tòng có nhiều loại: Cô tòng Đuôi lươn, Cô tòng Lá Mít,…

Cây có lá xanh đốm vàng hoặc đốm đỏ, cây thông dụng cao 30 – 40cm, thường được dùng trồng thành thảm lá màu để trang trí cảnh quan, sân vườn.

xem thêm
xem thêm