Bạch Đàn Trắng

Tên khoa học: Eucalyptus camaldu
Xuất xứ:
Ứng dụng:

Cây cảnh công trình

Giá: VND
  Bạch đàn trắng là cây gỗ lớn, vỏ bong thanh mảnh, sau khi bong thân khá bóng. Lá  đơn mọc cánh, lá hình giáo nhọn ở đầu, lá màu xanh lục. Cụm hoa dạng tán ở nách lá. Hoa có cuống nhỏ và ngắn. Quả hình cầu.
xem thêm
xem thêm