Ai nói người trẻ không làm được nghề này?

05/11/2017 | 13 lượt xem

Theo em, nghề nào cũng sẽ tốt khi mình biết cố gắng và đặt hết sự tập trung vào công việc. Một người trẻ cũng có thể làm nghề cây cảnh một cách chuyên nghiệp như bất cứ “lão làng” nào.